ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ: 2950 ΤΩΡΑ: €1850

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: 75%
 • ΑΠΟΔΟΣΗ: Δοματίου: 7.3 kW (εύρος 2 – 8 kW) Νερού: 8.6 kW
 • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΟΥΓΑΡΟΥ: 150mm
 • ΥΛΙΚΑ: Χάλυβας, Βερμικουλίτης, Κεραμικό γυαλί
 • ΒΑΡΟΣ: 180 kg
 • ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ: 400mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ: €3700 ΤΩΡΑ: €2580

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

 • Απόδοση: 72%
 • Αποδοτικότητα: 7.5 kW (εύρος 6 – 9 kW)
 • Διάμετρος Φουγάρου: 150mm (6”)
 • Υλικά: Χάλυβας, Βερμικουλίτης, Κεραμικό γυαλί
 • Βαρός: 155 kg
 • Μέγιστο Μήκος Κορμού: 500mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ: €3600 ΤΩΡΑ: €1800

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

 • Απόδοση: 75%
 • Αποδοτικότητα: 4 kW (εύρος 2 – 6 kW)
 • Διάμετρος Φουγάρου: 100-150mm
 • Υλικά: Χάλυβας, Κεραμικό γυαλί
 • Βαρός: 113 kg
 • Μέγιστο Μήκος Κορμού: